Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie i Szkoły Filialnej w Osieku oraz Oddziałów i Punktów Przedszkolnych w Niemstowie, Osieku i Miłoradzicach.

Proszę zapoznać się z terminami w poniższym zarządzeniu:

Zarządzenie nr 1411/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 18.01.2018 r . w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do klas I publicznych ośmioletnich szkół podstawowych Gminy Lubin na rok szkolnych 2018/2019.

Proszę zapoznać się z zasadami w załączniku poniżej:

Zasady i terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019


I.UWAGA RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH OBECNIE DO ODDZIAŁÓW LUB PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE

Od 29 stycznia 2018 r. do 5 lutego 2018 r. należy złożyć w sekretariatach szkół : w Niemstowie lub w Osieku „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariatach szkół.

 1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

II. Rekrutacja do oddziałów w Niemstowie i w Osieku oraz punktów przedszkolnych w Niemstowie,Osieku i Miłoradzicach.

Od 13 lutego 2018r. do 19 lutego 2018r. należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 23 lutego 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 27 lutego 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 1 marca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wykaz dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego

 2. Oświadczenie o realizowaniu rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego

 3. Oświadczenie o kontynuowaniu przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego

 4. Rezygnacja z przyjęcia do oddziału przedszkolnego/punktu przedszkolnego

 5. Oświadczenie w sprawie określenia czasu objęcia dziecka opieką przedszkolną

 6. Oświadczenie woli

 7. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o pobieraniu nauki w systemie dziennym/zatrudnieniu/prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej/ prowadzeniu gospodarstwa rolnego

 8. Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny

III. POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE (W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Od 7maja do 8 czerwca 2018r należy złożyć „Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału/ punktu przedszkolnego” wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 13 czerwca 2018 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 15 czerwca 2018r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

Do 20 czerwca 2018r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Wzory dokumentów do wypełnienia podobnie jak w postępowaniu rekrutacyjnym podane powyżej.

 

II. Rekrutacja do klasy I i IV

Do 13 lutego 2018r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Niemstowie tj. w Niemstowie, Łazku, Podgórzu, Miłoradzicach,Miłosnej, Gogołowicach, Osieku, Pieszkowie, Kłopotowie składają zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły obwodowej.

 

Rekrutacja i wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I dotyczy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.


Wykaz dokumentów:

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy I obwodowej szkoły podstawowej

 2. Wniosek o odroczenie

 3. Zgłoszenie dziecka do klasy IV obwodowej szkoły podstawowej

 4. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

 5. Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do tej samej placówki
 6. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o zatrudnieniu
 7. Oświadczenie o zamieszkiwaniu i wspieraniu w opiece

 8. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony internetowej szkoły:

http://spniemstow.superszkolna.pl

bądź w sekretariatach szkół:

w Niemstowie (tel.76/8418894 )

lub w Osieku (tel. 76/8428381)

 

Informacje dotyczące rekrutacji na 2018/2019 rok znajdują się również na stronie Gminy Lubin.


Zaprogramuj przyszłość