Rada Rodziców

  

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE

NA ROK SZKOLNY 2018/2019PRZEWODNICZĄCY - P. Marek Sysak

ZCA- PRZEW. - P. Mariusz Krzywy

SKARBNIK - P. Ewa Sawczenko

SEKRETARZ - P. Halina Piksa

 

 


Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł. Trzecie dziecko jest

zwolnione z opłaty.

 

 

Zaprogramuj przyszłość