Rada Rodziców

  

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

JM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE

NA ROK SZKOLNY 2017/2018PRZEWODNICZĄCY - P. Katarzyna B.

ZCA- PRZEW. - P. Justyna N.

SKARBNIK - P. Marta W.

SEKRETARZ - P. Mariusz K.

 

 Rada Rodziców jednogłośnie ustaliła dobrowolną składkę na rok szkolny 2017/2018 w wysokości

30 zł na każde dziecko (trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty).

 

Zaprogramuj przyszłość