Zebrania z rodzicami

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIE

ROK SZK. 2018/2019
 

L.P.

FORMA SPOTKANIA

DATA

GODZINA

1.

Zebranie ogólne z wychowawcami.

 

13.09.2018

17.00

2.

Zebranie ogólne z wychowawcami.

15.11.2018

16.30

kl. 1-3

17.30

kl. 4-8

3.

Indywidualne spotkanie z wychowawcami i nauczycielami przedmiotu.

 

 

13.12.2018

16.30

kl. 1-3

17.30

kl. 4-8

4.

Zebranie ogólne z wychowawcami podsumowujące I semestr.

 

24.01.2019

16.30

kl. 1-3

17.30

kl. 4-8

5.

Zebranie ogólne z wychowawcami.

 

21.03.2019

16.30

kl. 1-3

17.30

kl. 4-8

6.

Zebranie ogólne z wychowawcami.

 

16.05.2019

16.30

kl. 1-3

17.30

kl. 4-8

 

Zebrania w punkcie przedszkolnym będą odbywały się o godz. 12.30 wg potrzeb nauczyciela lub wedle potrzeb

Zaprogramuj przyszłość