Samorząd Uczniowski

 

 SKŁAD SU


    Przewodniczący szkoły:

   Zastępca szkoły:

  Sekretarz:

 OPIEKUN SU:

 

 

 AKCJE POD PATRONATEM SU

 

 

DZIEŃ BEZ PYTANIA -

 

 IMPREZY ORGANIZOWANE PRZEZ SU:

 


Zaprogramuj przyszłość