Zajęcia pozalekcyjne

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W ROKU SZKOLNYM

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W NIEMSTOWIEL.p

Nazwa zajęć

Dzień

Godzina

Nauczyciel prowadzący

1.

Zajęcia wspomagające ogólny rozwój uczniów

kl. IV-VI

poniedziałek

13.30-14-15

p. Anita Steciuk

2

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne-wolontariat kl.IV-VII

poniedziałek

14.20-15.05

p. Agnieszka Świrska

3.

Doskonalenie umiejętności komunikacji w języku angielskim kl. IV-VI

wtorek

13.30-14-15

p. Ewelina Malik

4.

Kształtowanie sprawności poprzez gry sportowe kl. IV-VII

wtorek

13.30-14-15

p. Sebastian Gałach

5.

Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne kl.I

wtorek

12.35-13.20

p. Irena Gałach

6.

Zajęcia twórczości i zdolności w kl.0

środa

13.00-13-30

p.Magdalena Trościanko

7.

Zajęcia rozszerzające wiedzę o Europie kl. I-III

 

 

środa

12.35-13.20

p. Jolanta Wojtal

8.

Zajęcia kształtujące umiejętności matematyczne kl. IV

środa

12.35-13.20

p. Ewa Raczyńska

9.

Zajęcia poszerzające wiedzę i umiejętności z pierwszej pomocy dla kl. I-III

środa

 

12.35-13.20

p. Magdalena Tworus

10.

Zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności plastyczne kl. IV-VII

środa

13.30-14-15

p. Irena Gałach

11.

Zajęcia logopedyczne kl. I- IV chłopcy

środa

11.35-12.20

p. Elżbieta Palej

12.

Zajęcia logopedyczne 0-III dziew.

środa

12.35-13.20

p. Elżbieta Palej

13.

Zajęcia kształtujące umiejętności polonistyczne kl. IV-VI

czwartek

14.20-15.05

p. Halina Bezwerchna

14.

Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem „Literacki świat”-kl. IV-VI

czwartek

12.35-13.20

p. Anna Skrzyńska

15.

Rozwijanie umiejętności komunikacji medialnej „Co w szkole piszczy?” kl. IV-VI

czwartek

14.20-15.05

p. Anna Skrzyńska

16.

Kształtowanie umiejętności gry w gry planszowe

czwartek

13.00-13-30

p. Monika Siedziukiewicz

17.

Zajęcia kształtujące umiejętności ortograficzne w kl. IV-VI

piątek

13.30-14-15

p. Marta Bielak

18.

Zajęcia kształtujące umiejętności informatyczne kl.IV-V

piątek

11.35-12.20

p. Dominika Daniło - Iwasieczko

19.

Zajęcia kształtujące umiejętność czytania w kl. II

piątek

12.35-13.20

p. Jolanta Wojtal

 

Zaprogramuj przyszłość